Odzyskiwanie danych Glasgow | Odzyskiwanie utraconych danych
 
Naprawa komputerów w Glasgow
Naprawa komputerów Serwis komputerów Usuwanie wirusów Instalacja Windowsa Porady KontaktYahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net
Odzyskiwanie dokumentów Glasgow | Odzyskiwanie zdjêæ z dysku

Odzyskiwanie danych

- Odzyskanie utraconych danych: zdjêcia, dokumenty itp. z dysku na skutek: przypadkowego usuniêcia, ingerencji wirusa, oraz tak¿e z usuniêtej partycji, z uszkodzonej partycji, po sformatowaniu dysku i po ponownej instalacji systemu pod warunkiem ¿e okres czasu kiedy to siê sta³o nie by³ zbyt d³ugi.

- odzyskiwanie danych z pendrive - £14
- odzyskiwanie danych z dysku w komputerze stacjonarnym - £24
- odzyskiwanie danych z dysku w laptopie - £34


Czas dzia³ania: Naprawiam komputer w domu u klienta lub umawiam siê na spotkanie u mnie w domu, bez dodatkowych kosztów za dojazd. (Ewentualne koszty dojazdu +£10).


Paisley, Bearsden, Cumbernauld, Coatbridge, Airdrie, Motherwell, Hamilton, East Kilbride
Copyright 2012 - PC Pogotowie | Odzyskiwanie danych w Glasgow - All Rights Reserved.